Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.

Aanmelden uiterlijk op 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:

  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.Opleidingen met numerus fixus

numerus fixus

aanmeldingscode:
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   aanmelden voor
Technische Universiteit Delft Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Global Sustainability Science voltijd 150
Universiteit Leiden Klinische Technologie voltijd 100 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Biomedische wetenschappen voltijd 100 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Biomedische wetenschappen voltijd 175 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Biomedische wetenschappen voltijd 200 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Biomedische wetenschappen voltijd 70 15 Jan 2017
Wageningen University Biotechnologie voltijd 120 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Criminologie deeltijd 5 15 May 2017
Universiteit Leiden Criminologie voltijd 165 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Criminologie voltijd 135 15 Jan 2017
Vrije Universiteit Amsterdam Criminologie voltijd 130 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Diergeneeskunde voltijd 225
Tilburg University Economics voltijd 120 15 Jan 2017
Maastricht University Economics and Business Economics voltijd 550 15 Jan 2017
Radboud Universiteit European Law School voltijd 600 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Farmacie voltijd 270 01 May 2017
Universiteit Utrecht College of Pharmaceutical Sciences voltijd 50 01 May 2017
Universiteit Leiden Fiscaal recht deeltijd 5 15 May 2017
Universiteit Leiden Fiscaal recht voltijd 125 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Fiscaal recht deeltijd 25 01 May 2017
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg voltijd 100 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Geneeskunde voltijd 304 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Geneeskunde voltijd 410 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg voltijd 100 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Geneeskunde voltijd 330 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Molecular Medicine voltijd 100 15 Jan 2017
Universiteit Leiden Geneeskunde voltijd 315 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Geneeskunde voltijd 410 15 Jan 2017
Vrije Universiteit Amsterdam Geneeskunde voltijd 350 15 Jan 2017
Maastricht University Geneeskunde voltijd 316 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Medicine, profile Global Health voltijd 100 15 Jan 2017
Technische Universiteit Delft Industrieel Ontwerpen voltijd 350 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor Communication and Media voltijd 200 15 Jan 2017
Maastricht University International Business voltijd 875 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam International Business Administration voltijd 575 15 Jan 2017
Vrije Universiteit Amsterdam International Business Administration voltijd 200 15 Jan 2017
Tilburg University International Business Administration voltijd 350 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie voltijd 260 15 Jan 2017
Universiteit Twente Technische Geneeskunde voltijd 130 15 Jan 2017
Technische Universiteit Delft Aerospace Engineering voltijd 440 15 Jan 2017
Wageningen University Moleculaire Levenswetenschappen voltijd 100 15 Jan 2017
Technische Universiteit Delft Nanobiology voltijd 100 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Nanobiology voltijd 100 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Notarieel recht voltijd 600 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Academische lerarenopleiding primair onderwijs voltijd 100 01 Jul 2017
Universiteit van Amsterdam Psychobiologie voltijd 250 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam International Bachelor in Psychology voltijd 150 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie (EN) voltijd 600 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Psychologie voltijd 600 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Psychology voltijd 550 15 Jan 2017
Maastricht University Psychologie voltijd 420
Radboud Universiteit Psychologie voltijd 550 15 May 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid voltijd 650 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 150 01 May 2017
Universiteit van Amsterdam Rechtsgeleerdheid deeltijd 25 01 May 2017
Vrije Universiteit Amsterdam Tandheelkunde voltijd 128 15 Jan 2017
Radboud Universiteit Tandheelkunde voltijd 67 15 Jan 2017
Universiteit van Amsterdam Tandheelkunde voltijd 68 15 Jan 2017
Rijksuniversiteit Groningen Tandheelkunde voltijd 48 15 Jan 2017
Wageningen University Voeding en Gezondheid voltijd 160 15 Jan 2017

> vergelijk de opleidingen