1/12 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Geneeskunde in Rotterdam biedt:
 • een uitgebreid tutorsysteem om je eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
 • studeren in het internationaal gerenommeerde Erasmus MC;
 • alle faciliteiten en beleving van de studentenstad Rotterdam;
 • vijf officieel geaccrediteerde, unieke Research masteropleidingen;
 • uitgebreide mogelijkheden om in het buitenland te studeren.
2/12 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
318 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Door de kleinschalige opzet van de opleiding sparren onze studenten en docenten onderling veel over actuele medische vraagstukken. De opleiding Geneeskunde heeft verder de volgende sterke punten:
3/12 RUG
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.
4/12 RUG
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.
5/12 RUG
Medicine, profile Molecular Medicine
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.
6/12 RUG
Medicine, profile Global Health
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.
7/12 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.
8/12 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De opleiding geneeskunde in Nijmegen onderscheidt zich op meerdere terreinen. Zo kent Nijmegen een grote variatie aan studeeractiviteiten en onderwijsvormen, met als didactisch uitgangspunt 'leren door volwassenen'. Andere kenmerken zijn: doorlopende leerlijnen, langerlopende projecten, veel keuzevrijheid, een herkenbare rol van patiënten in onderwijs en toetsing en een sterke verwevenheid tussen geneeskunde en biomedische wetenschappen.
9/12 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
321 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
De opleiding is opgezet rond het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Het vaardigheidsonderwijs en de onderwijsgroepen behandelen steeds eenzelfde thema. De kennis die je opdoet in de onderwijsgroepen pas je dus meteen toe in het vaardigheidsonderwijs.
10/12 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
209 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • bij de opleiding geneeskunde in Utrecht loop je al twee coschappen in jaar 3 van de bachelorfase.
 • de keuzevrijheid aan het eind van jaar 2; je kunt dan tien weken besteden aan cursussen buiten de eigen opleiding.
11/12 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
12/12 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
271 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Vanaf dag één al contact met patiënten
 • Veel praktijk in de opleiding
 • Veel mogelijkheden voor buitenlandse stages
 • Voor iedereen persoonlijke aandacht
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Rijksuniversiteit Groningen
Koos
Universiteit van Amsterdam
Koos, student Geneeskunde, ging naar de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen

In mijn jeugd wist ik al dat ik Geneeskunde wilde gaan studeren. Om me zo goed mogelijk te oriënteren, ben ik op de middelbare school al vroeg langs de Nederlandse geneeskundefaculteiten geweest. Je merkt grote verschillen op tussen de faculteiten, de sfeer is overal anders. Het AMC-UvA trok mij het meeste, ik voelde me er meteen op mijn gemak. Ik heb toen een Webklas gevolgd en ben een dagje gaan proefstuderen...
De kans dat je wordt uitgeloot bij Geneeskunde is reeël, en het is lastig om je na een bericht van uitloting nog goed te oriënteren op een andere studie. Begin hier daarom al vroeg mee! Zoek een alternatieve studie die je echt aanspreekt. Ondanks een 7,5 als gemiddeld eindexamencijfer, werd ik uitgeloot. Ik begon dan ook met mijn alternatieve studie: Medische Informatiekunde (MI) aan het AMC-UvA. Heel interessant, maar het jaar erop heb ik wel weer meegeloot voor Geneeskunde en met succes. Er waren ook studenten bij Medische informatiekunde die waren uitgeloot, maar bewust zijn doorgegaan met MI en niet meer hebben meegeloot. Als ik weer zou zijn uitgeloot, dan had ik MI ook zeker afgemaakt.' 'Je moet alles goed bijhouden en zelfstandig kunnen werken' 'Geneeskunde studeren bevalt me zeer goed, je kunt voor een groot deel zelf invulling geven aan je studie. Zo heb ik een maand verpleeghulpstage gelopen in het buitenland en zijn er mogelijkheden tot verbredende keuzevakken. Het is wel veel studiestof; je moet alles goed bijhouden en zelfstandig kunnen werken. Je hebt daarnaast zeker nog tijd voor andere leuke dingen, zoals een commissie bij een vereniging. Ook kun je altijd onderzoek gaan doen naast je studie, in het AMC-UvA zijn er genoeg dingen te ontdekken!' 'Hoewel het AMC-UvA niet in de binnenstad van Amsterdam ligt, vermaak ik me er prima. Onder andere door de MFAS, de studievereniging voor alle geneeskunde (en MI-) studenten. Er zijn veel activiteiten en er is een eigen bar. Je kunt in een commissies gaan, waarmee je een congresdag of ouderdag organiseert of zitting neemt in de jaarvertegenwoordiging. Dit jaar ben ik vooral druk met het bestuur van de MFAS als Commissaris Onderwijs, waarbij ik onder andere de Onderwijsprijs van het AMC uitreik en de studentenraad verkiezingen coördineer op onze faculteit.'


lees verder ...