Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Doe je al een bachelor en zoek je verdieping? Hou je van kritisch redeneren en verschillende denkwijzen? Als wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied combineer je je studie met Filosofie.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code57084
numerus fixusnee
honoursnee

Met de bachelor Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied geef je je huidige opleiding een filosofische verdieping. Je combineert twee studies, namelijk de volledige bachelor van een specifiek wetenschapsgebied en een verkorte bachelor Wijsbegeerte. De eerste hiervan is je hoofdstudie en kan bijna elke studie zijn. De filosofische kennis die je opdoet, pas je toe op je hoofdstudie.

In het eerste jaar doe je de propedeuse van je hoofdstudie. Daarna kan je instromen. In het tweede en derde jaar rond je de bachelor van je hoofdstudie af en begin je met het programma van Filosofie. Dit is een programma van één jaar aan studeertijd, maar het is aan te raden de stof over meerdere jaren te verdelen.

Daarna kun je doorstromen naar de tweejarige master Filosofie (120 EC), waarin je twee masterdiploma's haalt, die van Filosofie en die van je hoofdstudie. Ook kun je verder gaan met een andere master van Filosofie of een master van je eigen wetenschapsgebied.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de RUG?

awardNVAO beoordeling goed
2013
Deze opleiding kreeg het Kwaliteitszegel Topopleiding van de Keuzegids 2018.
Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Filosofie in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 14 jaar tijd stonden we 12x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2.
Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

De Bachelor Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied kun je alleen in Groningen en Rotterdam doen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe studie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is bedoeld voor studenten die al aan de universiteit studeren en die hun wetenschapsgebied filosofisch willen verdiepen. Het betreft dus een gecombineerde studie. Het filosofisch onderdeel van het programma omvat 60 ECTS, maar deze hoeft niet in een jaar gerealiseerd te worden. Je kunt je aanmelden voor de bachelor nadat je de propedeuse van je wetenschapsgebied gehaald hebt.
1e jaar
periode
Vakken van het wetenschapsgebied
2e jaar
periode
6 inleidende cursussen
1 specialisatiecursus
3 verdiepende / verbredende cursussen
Bachelorscriptie

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met haar bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor, die met elke student vast contact onderhoudt over zijn of haar studieverloop. Eerstejaars krijgen daarnaast in groepjes van ongeveer zes personen een ouderejaars als studentmentor.
studeren in het buitenland
Alle studenten worden gestimuleerd om een periode in het buitenland te studeren.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar en aan het einde van je tweede studiejaar krijg je een bindend studieadvies.
Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Daarnaast is het de bedoeling dat je aan het einde van je tweede studiejaar al je eerstejaars vakken hebt behaald. Is dit niet het geval, dan zal je ook een negatief studieadvies krijgen en de opleiding moeten verlaten.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies.

Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur.

NB: Bij sommige opleidingen gebruik maken van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450
niet-EU/EER studenten : € 8900

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Om te kunnen starten met de opleiding moet je beschikken over een propedeuse van een universitaire studie. De opleiding start op postpropedeutisch niveau. Geef daarom in Studielink aan dat je niet wilt starten in het eerste jaar van de opleiding. Hier is een aparte optie voor in het menu. Selecteer daarna 'Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied (Bachelor)' en rond de aanmelding af.

De aanmelding kan per maand. Er is geen matching en geen bindend studieadvies.

Je kunt je voor de opleiding aanmelden via de gangbare aanmeldprocedure.

NB: studenten kunnen niet worden toegelaten op basis van een hbo-propedeuse.
toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

78 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

STUFF
STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte.
STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

afgestudeerd in 2015
I'd be happy to see a philosophy course integrated in all academic programmes

The Faculty of Philosophy feels a hidden gem of serenity in an otherwise bustling street of the Netherlands' cosiest city centre. Its entrance, and I mean its student entrance, not the main door at the street side which can only be opened by staff, is accessible through an alley that leads to a small courtyard cluttered with bikes. I had a hard time finding it behind the façade of the Oude Boteringestraat, which made me arrive late for my first ever lecture there, as if I was a freshman again.

...
Day in, day out, I’d focus on conflict and war, strengthened even more by the wide variety of the Middle Eastern Studies courses I took in addition to my degree programme. With hitchhiking as my purest passion, I enjoyed listening to the countless interpretations and perspectives people have on conflicts, war, and the world itself. But questions that were once simply interesting to explore, eventually started to bug me. What is truth? Is there a truth? What is right, what is wrong? What ethical responsibilities do I have? What does scientific even mean? Some thought-provoking courses on theoretical and methodological problems within IRIO made me realize I wanted to question more. But I was already far into my bachelor’s programme… What to do?
An absolute godsend
And then I found out about the English-taught Philosophy of a Specific Discipline programme. An absolute godsend for those curious students that wish to explore more philosophical aspects of science, I must say. While continuing my normal programme, I had the opportunity to also deepen and widen my philosophical interest. The programme did not give a simple answer to my questions. Often, they were a tantamount of possible answers. But perhaps more importantly the programme offered the tools to approach such questions, it taught the skill of thinking critically, thereby only widening the gray zone. Besides, I must also emphasize that I felt the lecturers genuinely care about their students, given their critical and useful feedback on essays and exams, as well as their well-prepared lectures.
I’d be happy to see a philosophy course integrated in all academic programmes
That sounds like a lot of sunshine and roses. Which it is, from my perspective. If there is one quote that intrigues me, it’s Friedrich Nietzsche’s ‘There are no facts, only interpretations’. He wrote the sentence in his essay On Truth and Lies (1873). There is no objectivity, only subjectivity. All our ideas and judgments are formed through our own perspective. In today’s information age, we have access to the greatest amount of information ever. However, the amount of misinformation and disinformation also appears to be increasing. Therefore, one of the most important aspects of this programme has not been finding concrete answers but mastering the skill to think critically. I’d be happy to see a philosophy course integrated in all academic programmes. But well, that’s my opinion. In Nietzsche’s words, ‘You have your own way. I have my way. As for the right way, correct way and the only way, they do not exist.’ So for now, the Philosophy of a Specific Discipline provides an excellent solution, for me, and just like its location, its existence also still remains a hidden gem for many university students.
About Christiaan
Before starting the Philosophy of a Specific Discipline programme at the University of Groningen, Christiaan Triebert studied a Bachelor’s in International Relations and International Organization. He is currently pursuing a Master’s degree at King’s College London.


lees verder ...
Patrick Leacy
This is what academia is supposed to be like

It was a long and arduous career in engineering that led me to the philosophy faculty. With a two year stop-over in mathematics to orient my logical compass I felt that it was time to jump the monotonous tracks of the modern scientific paradigm and learn to think more independently. I sought respite in the halls of the philosophy faculty. And I found it.

Here in a grand old building tucked down a narrow, cobblestone alley, one is as free of the foot-worn, fact-gathering rat race of modern academia as one could be...
Students are inundated with timeless ideas; gems of thought that are so variously faceted that there is always promise of a novel angle for the inquisitive mind, and tools of reasoning; to provide clarity of thought whatever the focus. This is what academia is supposed to be like: an intellectual journey as opposed to a subscription - though credit is also due to the ethereal nature of a philosophical career.There is a surprise in store for everyoneThe curriculum of Philosophy of a Specific Scientific Discipline begins with a unique one semester tour of the highlights of philosophy. Engaging lecturers deliver fundamental, invigorating ideas. From modern politics to formal logic to nihilist ethics, there is a surprise in store for everyone and everyone benefits from the breadth of coverage. These lectures are shared with diverse peers from across the university with a common passion for open-mindedness and truth. In the second semester a range of electives are offered and it is here that one sees further practical value in the programme. The courses are focused and relevant to one’s interests, and they are often shared with the most curious and engaging people one could hope to meet; the pure philosophy students.Welcoming student associationThe benefits of the programme are not limited to the curriculum, however. Once in the door one is also welcomed to the STUFF student association of the philosophy faculty. This was the highlight of the programme for me. The association is welcoming and active and will keep you entertained for the rest of your time in Groningen.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied
star NVAO
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Erasmus
Double degree with Philosophy (Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied)
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.4
inhoud4.04.0
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.83.4
studielast4.04.1
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 17 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt veel kans te hebben op een baan als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.
En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Na de bachelor Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied heb je de mogelijkheden van je eigen wetenschapsgebied. Daarbij heb je een streepje voor door de kritische blik die je tijdens je studie Wijsbegeerte hebt ontwikkeld. Bovendien heb je de mogelijkheden van Filosofie.

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educational+ 30 EC pre-master
RUGFilosofiegeen aanvullende eisen
RUGFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
RUGFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educational+ 60 EC pre-master
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
bron: UWV

Contact

Janine Weeting

study advisor

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite