Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische wetenschappen gaat over storingen in het lichaam.

Onderzoeksgericht
Als biomedisch wetenschapper moet je eerst weten wat normaal is om te kunnen bepalen wat een storing is. Daarnaast zoek je naar de oorzaak van ziekten en leer je over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. De studie richt zich vooral op onderzoek. Je komt dus niet rechtstreeks in contact met patiënten.

Van biomembranen tot ondernemer
In het eerste jaar leer je hoe mensen en andere zoogdieren in elkaar zitten en verdiep je je in cellen, weefsels, moleculen en organismen. In het tweede en derde jaar volg je vakken als onderzoeksmethoden en biomembranen of signaaltransductie, of je kiest voor celbiologie en neurowetenschappen, of de managementcursus 'entrepeneur'. Naast medisch-biologische kennis en onderzoek komen dus ook communicatie en educatie, en maatschappij en management aan bod.

Iets voor jou?
Vond je biologie leuk op school en was je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!

Waarom aan de Universiteit Utrecht

Verschillende invalshoeken
De combinatie van verschillende invalshoeken maakt de studie Biomedische Wetenschappen in Utrecht zo uniek. In het onderwijs worden de disciplines (Dier)geneeskunde en Bètawetenschappen (farmacie, scheikunde en biologie) samengebracht, zodat je de inhoud altijd vanuit meerdere perspectieven bekijkt.
Honoursprogramma
Als je goede cijfers haalt, kun je worden uitgenodigd voor het honoursprogramma. Dit is een extra programma bovenop het reguliere rooster, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten. Je volgt dat bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen, je loopt mee in een onderzoeksgroep of je organiseert een symposium of lezing.

Cijfers & feiten
Van alle eerstejaars BMW-studenten in Utrecht, gaat 75% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 64%.

Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 74% binnen vier jaar zijn diploma. Van alle andere biomedische studies in Nederland ligt dit percentage gemiddeld op 64%.


program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Universiteit Utrecht
locatie
Utrecht
diploma
BSc Biomedische Wetenschappen
type opleiding
regulier onderwijs, 180 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
3 jaar
crohocode
56990

maximum aantal plaatsen: 175
heeft een honours programma


Open dagen en meeloopdagen

 • Kom naar de bachelorvoorlichtingsdag van de Universiteit Utrecht op vrijdag 18 november van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bacheloropleidingen geven algemene en verdiepende voorlichtingsrondes op locaties in de binnenstad, Utrecht Science Park/De Uithof en op de University College Campus.

  10:00 - 16:00, Universiteit UtrechtUniversiteit Utrecht, binnenstad en Utrecht Science Park, Utrecht

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Honours programma's
Voor de student die op zoek is naar een extra uitdaging zijn er twee mogelijkheden. Een universiteitsbrede honours-minor en het verdiepende honours-programma biomedische wetenschappen.
Aan het einde van het eerste jaar wordt de top 15 van alle studenten uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie voor één van beide programma's, maar gemotiveerde studenten kunnen zich ook zelf aanmelden.
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
onderwijsvormen
# contacturen20 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijsvormen
Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Practica: praktijkgerichte experimenten zoals het ontleden van dieren.
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.
studielast
De studenten biomedische wetenschappen ervaren de studiebelasting als redelijk hoog, misschien zelfs wat hoger dan de studiebelasting bij andere bachelorstudies. De colleges, werkgroepen en practica nemen ongeveer zestien uur per week in beslag. Van jou als student verwachten we dat je de overige uren in de week besteedt aan zelfstudie.
curriculum
De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Per periode volg je twee vakken.
studeren in het buitenland
De studie Biomedische Wetenschappen heeft een specifiek uitwisselingsprogramma opgestart met de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Lund (Zweden), de Universiteit van Tromsø, (Noorwegen), de Universiteit van Manipal (India) en de Universiteit van Singapore (Singapore). In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2016
deadline aanmelding 15 januari 2016
wettelijk tarief : € 1984
instellingstarief : € 10430
niet-EU/EER studenten : € 12000
1 september 2017
deadline aanmelding 15 januari 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating
vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie

toelatingseisen

instaptoets
cijfergemiddeldeAls je met een gemiddelde van 8 of hoger slaagt voor je vwo, kom je in aanmerking voor directe plaatsing. Als je het eindexamen vwo nog moet afleggen, weet je natuurlijk niet zeker of je wel een gemiddelde van 8 of hoger zult scoren. Het is daarom verstandig om mee te doen aan de decentrale selectie. Blijkt dat je slaagt met een gemiddelde van 8 of hoger én je voldoet aan de toelatingseisen, dan word je rechtstreeks toegelaten in Utrecht, ongeacht de uitslag van de selectie. Als je niet met een gemiddelde van 8 of hoger slaagt en je doet niet mee aan de selectie, kun je niet geplaatst worden voor BMW in Utrecht. De keuze om niet mee te doen aan de decentrale selectie is volstrekt voor eigen risico. Wij raden je aan om voor de zekerheid wel mee te doen.
cijferlijstDe hoogte van je vwo cijfers (overgangscijfers 5 naar 6 vwo of 6 vwo) worden meegenomen in de toewijzing van de rangnummers.
vooropleidingAlleen de vwo-profielen Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Natuur & Techniek + Biologie geven direct toegang tot de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen.
motivatiebrief

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Biomedische wetenschappen in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

Studievergelijker

vergelijking met Biomedische Wetenschappen bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2014
# 1e jaars

% vrouw
Verschillende invalshoeken
De combinatie van verschillende invalshoeken maakt de studie Biomedische Wetenschappen in Utrecht zo uniek. In het onderwijs worden de disciplines (Dier)geneeskunde en Bètawetenschappen (farmacie, scheikunde en biologie) samengebracht, zodat je de inhoud altijd vanuit meerdere perspectieven bekijkt.

Biomedische wetenschappen studeer je in Leiden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier zijn patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Je krijgt college van professionals: onderzoekers en artsen die zelf bij het LUMC werken. Hierdoor staat je studie heel dicht bij de medische praktijk. De docenten gebruiken veel praktijkvoorbeelden in hun onderwijs zodat de stof echt gaat leven.

Uniek aan de opleiding in Nijmegen is de sterke relatie met geneeskunde. Daarnaast onderscheidt Nijmegen zich omdat de bacheloropleiding de volle breedte van het vakgebied van de biomedische wetenschappen bestrijkt, zowel op het niveau van de cel en molecuul, het individu en populaties.

specialisaties:
 • FHML Honours programme
Je maakt kennis met de volledige breedte van het biomedische werkveld en de verschillende perspectieven daarop
Flexibele opzet met veel keuzemogelijkheden
Persoonlijke mentor die je zal helpen bij het ontwikkelen van je persoonlijke expertise
Veel aandacht voor het trainen en ontwikkelen van academische en professionele compenties
Probleemgestuurd Onderwijs (PGO): kleinschalig, persoonlijk en student-georiënteerd

Kijk ook eens bij ..

opleidinggelijkenis met Biomedische wetenschappen
Farmacie
Biologie
Psychologie
Scheikunde

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud43.9
docenten3.93.7
studiefaciliteiten43.7
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.83.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 191 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

This Master's programme equips you with research, design, and collaborative skills to facilitate sustainable innovations that take their lessons from nature.
Patient care and clinical research: what a combination. Learn both how to produce the best diagnoses and provide the best treatment, and get ready for a dual career as a clinician and a researcher.
This programme focuses on interdisciplinary research in the field of innovation and usage of drugs, for example vaccines, gene therapeutics, medical nutrition and antibodies.
Het driejarige masterprogramma farmacie leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.
In de selective Utrecht medical master (SUMMA) word je opgeleid tot basisarts en klinisch onderzoeker tegelijkertijd. Je wordt getraind om een goede arts te worden, maar ook te redeneren als een arts.
In the Master's program in Health Sciences, you will learn to analyze the various factors that contribute to health and diseases. You will look at health problems at micro-, meso- and macro-level.
The Master's programme in History and Philosophy of Science offers a unique opportunity to study the foundations, practice and culture of science from historical and philosophical perspectives.
Innovation Management bestudeert de beheersing van innovatieprocessen en ontwikkelt theorieën, instrumenten en technieken om bedrijven innovatiever te maken. Bijvoorbeeld dmv strategische allianties.
Molecular and Cellular Life Sciences focuses on understanding molecular-level cellular function and rests at the crossroads of chemical, biological, physical and computational science.
You want to understand the biological basis of how we perceive, act, learn, remember, think, experience emotion. How neurological and psychiatric diseases disrupt the regulation of mental processes.
Combineer het beste van de twee betrokken universiteiten, Utrecht en Eindhoven. Leer alles over de discipline Regeneratieve Geneeskunde, wat een grote impact zal hebben op de huidige gezondheidszorg.
The Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience comprises six specialisations in the fields of neuroscience, psychology, mental illness and drug development.
The Master's programme in Science and Business Management is designed to acquire scientific knowledge and skills, together with the ability to translate a scientific idea into a successful product.
Do you have solid knowledge in one of the sciences, do you enjoy sharing your knowledge, and would you like to deepen your insight in education and communication processes?
How can you identify the great athletes of the future? How do you optimize athletic performance? And what influence does physical activity have on a child's development? This programme will show you.
Sustainable Business and Innovation focuses on sustainability business challenges and technological and non-technological options that can be used to innovate in a sustainable way.

Contact

 • studievoorlichting@uu.nl
  030 2532670
  Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
 • Communicatieadviseur

  Maureen Kleijwegt
  m.kleijwegt@umcutrecht.nl
  088-7553455