instellingUniversiteit Utrecht
faculteitfaculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht
locatieUtrecht
diplomaBiomedische Wetenschappen
titel/graadBSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur3 jaar
# credits180 EC
numerus fixus175
crohocode56990


Biomedische wetenschappen

Hoe ontstaan ziekten, hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar? Biomedische wetenschappen gaat over storingen in het lichaam.

Onderzoeksgericht
Als biomedisch wetenschapper moet je eerst weten wat normaal is om te kunnen bepalen wat een storing is. Daarnaast zoek je naar de oorzaak van ziekten en leer je over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en erfelijke eigenschappen. De studie richt zich vooral op onderzoek. Je komt dus niet rechtstreeks in contact met patiënten.

Van biomembranen tot ondernemer
In het eerste jaar leer je hoe mensen en andere zoogdieren in elkaar zitten en verdiep je je in cellen, weefsels, moleculen en organismen. In het tweede en derde jaar volg je vakken als onderzoeksmethoden en biomembranen of signaaltransductie, of je kiest voor celbiologie en neurowetenschappen, of de managementcursus 'entrepeneur'. Naast medisch-biologische kennis en onderzoek komen dus ook communicatie en educatie, en maatschappij en management aan bod.

Iets voor jou?
Vond je biologie leuk op school en was je geboeid door natuur- en scheikunde? Ben je geïnteresseerd in medische ontwikkelingen en voel je je aangetrokken tot onderzoek op het snijvlak van geneeskunde en biologie? Dan is biomedische wetenschappen iets voor jou!

contact


 • studievoorlichting@uu.nl
  030 2532670
  Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
 • Communicatieadviseur
  Maureen Kleijwegt
  m.kleijwegt@umcutrecht.nl
  088-7553455
Biomedische Wetenschappen - het tweede jaar.
Biomedische Wetenschappen - het derde jaar.
Biomedische Wetenschappen - het eerste jaar.
matching Universiteit Utrecht


oud-studenten en studenten aan het woord


Paula Cevaal over Biomedische wetenschappen
2e jaars student

"Na het gymnasium ben ik eerst een maand naar Oeganda geweest; ik twijfelde lang welke opleiding ik zou gaan doen. Zowel diergeneeskunde als biomedische wetenschappen trokken mij aan. Ik heb meegelopen met een dierenarts, maar de studie bleef teveel aan de oppervlakte van alle biologische processen. Een bezoek aan de open dag van biomedische wetenschappen trok me over de streep. Het bestuderen van de processen van ziekten, dat wilde ik! Voor mij is BMW helemaal de juiste keuze.


> lees het hele verhaal van Paula Cevaal
Jop de Vrieze, Wetenschapsjournalist, Jopinie over Biomedische wetenschappen
alumnusStudenten & Studentenleven


op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

483 studenten volgen deze opleiding
59% daarvan is vrouw
151 eerstejaars gestart in 2013
66% daarvan is vrouw
30152 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studievereniging Mebiose

Studievereniging voor Biomedische wetenschappen

studievereniging

De opleiding heeft een bloeiende studievereniging: M.B.V. Mebiose. Mebiose behartigt onder meer de belangen van de studenten op onderwijsgebied. Leden kunnen tegen gereduceerd tarief studiemateriaal kopen. Ook organiseert Mebiose regelmatig feesten, excursies, symposia, een ouderdag, een gala en diverse culturele en sportieve activiteiten. Kijk op www.mebiose.nl

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 45 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
onderwijsvormen
# contacturen20 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

onderwijsvormen

Hoorcollege: twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
Practica: praktijkgerichte experimenten zoals het ontleden van dieren.
Computer Ondersteunend Onderwijs (COO): interactieve lessen op de pc.

studielast

De studenten biomedische wetenschappen ervaren de studiebelasting als redelijk hoog, misschien zelfs wat hoger dan de studiebelasting bij andere bachelorstudies. De colleges, werkgroepen en practica nemen ongeveer zestien uur per week in beslag. Van jou als student verwachten we dat je de overige uren in de week besteedt aan zelfstudie.

curriculum

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Per periode volg je twee vakken.

studeren in het buitenland

De studie Biomedische Wetenschappen heeft een specifiek uitwisselingsprogramma opgestart met de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit van Lund (Zweden), de Universiteit van Tromsø, (Noorwegen), de Universiteit van Manipal (India) en de Universiteit van Singapore (Singapore). In je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster) kun je driekwart jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Je kunt ook tijdens je master voor een stage naar het buitenland gaan.
max. 45 ECbron: Universiteit Utrecht
Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.

Honours programma's

Voor de student die op zoek is naar een extra uitdaging zijn er twee mogelijkheden. Een universiteitsbrede honours-minor en het verdiepende honours-programma biomedische wetenschappen.


Aan het einde van het eerste jaar wordt de top 15 van alle studenten uitgenodigd om deel te nemen aan de selectie voor één van beide programma's, maar gemotiveerde studenten kunnen zich ook zelf aanmelden.
bron: Universiteit Utrecht

vakkenrooster

periode
+ Project 'Tumoren en Metastasen'
+ Cellen
+ Organisme
+ Genoom
+ Moleculen
+ Veroudering en stress
+ Medische Beeldvormende technieken
+ Evolutiebiologie
+ Introductie Neurowetenschappen
+ Ethiek
+ Ethologie
+ Weefsels
+ Project 'Ziekten'
In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied Biomedische Wetenschappen. Je leert hoe mensen en andere zoogdieren op verschillende niveaus in elkaar zitten. Je verdiept je in moleculen, cellen, weefsels, organen en organismen.
bron: Universiteit Utrecht

vakkenrooster

periode
+ Onderzoeksmethoden
+ Communiceren via het DNA-lab
+ Signaaltransductie
+ Biomembranen
+ Orgaansystemen
+ Populatie
+ Neurowetenschappen
+ Genes and genomes
+ ontwikkelingsbiologie
+ voortgezette celbiologie
+ hormonen en homeostase
+ Hemostase en trombose
+ Algemene farmacologie
+ biologische psychiatrie
In het tweede en derde jaar volg je in ieder geval de cursussen Onderzoeksmethoden en Biomembramen of Signaaltransductie. Je leert een onderzoek opzetten en evalueren. Ook kies je een aantal cursussen uit het totale aanbod van ongeveer veertig verschillende cursussen.
bron: Universiteit Utrecht

vakkenrooster

periode
+ Infectie en afweer
+ Toxicologie
+ Pathologie
+ Moleculaire mechanismen van kanker
+ Stofwisseling
+ Entrepreneur
+ Moleculaire pathologie
+ Clinical trials
+ Academic English for the sciences
+ Cardiovasculaire biologie
+ Virologie
+ Voortgezette neurowetenschappen
+ Reproductie
+ Klinische immunologie
+ Klinische oncologie
+ Conceptuele pathofysiologie
+ Researchproject
bron: Universiteit Utrecht

samenwerkingen

se, Universiteit van Lund onderzoek -
nl, Universiteit van Manipal (India) onderzoek -
nl, Universiteit van Singapore (Singapore) onderzoek -
no, Universiteit van Tromsô onderzoek -
bron: Universiteit Utrecht

Voordelen van samenwerking

 • Samenwerking op gebied van onderzoek geeft een indicatie van de mogelijkheden om af te studeren en eventueel te gaan promoveren.
 • Samenwerking met commerciële bedrijven betekent vaak dat gastdocenten verhalen uit de praktijk komen vertellen.
 • Internationale samenwerkingsverbanden vergroten de kans dat je eventueel naar het buitenland kan voor je studie

Toelating en kosten

Numerus fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus; er is plaats voor maximaal 175 nieuwe studenten.

Er is sprake van een decentrale selectie; de instelling kiest studenten uit op basis van zelf-bepaalde criteria.

meer over numerus fixus..

Startmomenten

1 september 2016deadline aanmelding : 15 januari 2016 ()


toelaatbare profielen

vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie


toelatingseisen

instaptoets
cijfergemiddeldeAls je met een gemiddelde van 8 of hoger slaagt voor je vwo, kom je in aanmerking voor directe plaatsing. Als je het eindexamen vwo nog moet afleggen, weet je natuurlijk niet zeker of je wel een gemiddelde van 8 of hoger zult scoren. Het is daarom verstandig om mee te doen aan de decentrale selectie. Blijkt dat je slaagt met een gemiddelde van 8 of hoger én je voldoet aan de toelatingseisen, dan word je rechtstreeks toegelaten in Utrecht, ongeacht de uitslag van de selectie. Als je niet met een gemiddelde van 8 of hoger slaagt en je doet niet mee aan de selectie, kun je niet geplaatst worden voor BMW in Utrecht. De keuze om niet mee te doen aan de decentrale selectie is volstrekt voor eigen risico. Wij raden je aan om voor de zekerheid wel mee te doen.
cijferlijstDe hoogte van je vwo cijfers (overgangscijfers 5 naar 6 vwo of 6 vwo) worden meegenomen in de toewijzing van de rangnummers.
vooropleidingAlleen de vwo-profielen Natuur & Gezondheid + Natuurkunde en Natuur & Techniek + Biologie geven direct toegang tot de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen.
motivatiebrief


bron: Universiteit Utrecht

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1951
voltijd   instellingstarief € 10120
voltijd   niet-EU/EER studenten € 10120


bron: Universiteit Utrecht
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

339kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Utrecht zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1312 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Verschillende invalshoeken
De combinatie van verschillende invalshoeken maakt de studie Biomedische Wetenschappen in Utrecht zo uniek. In het onderwijs worden de disciplines (Dier)geneeskunde en Bètawetenschappen (farmacie, scheikunde en biologie) samengebracht, zodat je de inhoud altijd vanuit meerdere perspectieven bekijkt.

Honoursprogramma
Als je goede cijfers haalt, kun je worden uitgenodigd voor het honoursprogramma. Dit is een extra programma bovenop het reguliere rooster, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten. Je volgt dat bijvoorbeeld discussiebijeenkomsten over (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen, je loopt mee in een onderzoeksgroep of je organiseert een symposium of lezing.

Cijfers & feiten
Van alle eerstejaars BMW-studenten in Utrecht, gaat 75% door naar het tweede studiejaar. Landelijk ligt dit percentage op 64%.

Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 74% binnen vier jaar zijn diploma. Van alle andere biomedische studies in Nederland ligt dit percentage gemiddeld op 64%.

Soortgelijke studies

Onderstaande opleidingen lijken op deze opleiding. Klik ze aan voor meer informatie.

Farmacie
Biologie
Scheikunde

bron: StudieData

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Biomedische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 191 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 191 respondenten van deze opleiding
- 923 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Biomedische Wetenschappen opleidingen

Na deze studie
arbeidskansen

Na het behalen van een aansluitende master:

€ 2314gemiddeld bruto maandloon
88%kans op een vaste baan
89%kans op een voltijd baan
73%kans op een baan op niveau
84%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
75%is tevreden over de studiekeuze


bron: arbeidsmonitor 2011

beroepsperspectieven

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 45% van de afgestudeerden gaat promoveren.

Arbeidskansen
Het percentage Utrechtse biomedici dat werkt heeft is 95%. Van alle academici in Nederland ligt dit percentage op 92%.

Eerste baan
Een Utrechtse biomedicus vindt gemiddeld na 2,4 maand zijn eerste betaalde baan. Landelijk ligt dit gemiddelde op 2.7 maand.

Startsalaris
Het gemiddeld startsalaris van Utrechtse biomedici is 2133 euro bruto per maand. Het gemiddelde startsalaris van alle academici in Nederland ligt op 2484 euro bruto per maand. Het startsalaris van een promovendus is 2042 euro bruto per maand, dit loopt op tot 2612 euro per maand in het vierde jaar.


enkele mogelijke beroepen na behalen van een vervolgmaster:


bron: UWV
Er zijn 50 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Bio Inspired Innovation
Universiteit Utrecht
Biological Sciences
30 EC pre-masterUvA
Green Life Sciences
Biology
aanv. eisenUniversiteit Leiden
Biology of Disease
Universiteit Utrecht
Biomedical Engineering
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Biomedical Science
Radboud Universiteit
Biomedical Sciences
Maastricht University
UvA
Medical Biology
aanv. eisenUvA
Neurobiology
Biotechnology
aanv. eisenWageningen University
Business Administration
aanv. eisenErasmus Universiteit
Cancer and Stem Cell Biology
Universiteit Utrecht
Cardiovascular Research
aanv. eisenVU
Clinical and Psychosocial Epidemiology
aanv. eisenRUG
Cognitive Neuropsychology
VU
Cognitive Neuroscience
aanv. eisenRadboud Universiteit
Drug Discovery and Safety
12 EC pre-masterVU
Drug Innovation
Universiteit Utrecht
Epidemiology
Universiteit Utrecht
European Public Health
Maastricht University
Farmacie
60 EC pre-masterUniversiteit Utrecht
Food Safety
Wageningen University
Geneeskunde, klinisch onderzoeker
Universiteit Utrecht
Global Health
Maastricht University
Global Health (Research Master)
aanv. eisenVU
Health Food Innovation Management
Maastricht University
Health Sciences
aanv. eisenVU
History and Philosophy of Science
Universiteit Utrecht
Human Movement Sciences
Maastricht University
aanv. eisenRUG
Infection and Immunity
Universiteit Utrecht
Innovation Management
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences
aanv. eisenVU
Medical and Pharmaceutical Drug Innovation
RUG
Medical Engineering
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Molecular and Cellular Life Sciences
Universiteit Utrecht
Molecular Life Sciences
aanv. eisenWageningen University
Neurosciences
VU
Nutrition and Health
aanv. eisenWageningen University
Regenerative Medicine and Technology
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Universiteit Utrecht
Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience
aanv. eisenMaastricht University
Research Master in Health Sciences
Maastricht University
Science and Business Management
Universiteit Utrecht
Science Communication
TU Delft
Science Education and Communication
Universiteit Utrecht
Sport Sciences
aanv. eisenRUG
Sustainable Business and Innovation
aanv. eisenUniversiteit Utrecht
Toxicology and Environmental Health
Universiteit Utrecht
Zorgethiek en Beleid
Universiteit voor Humanistiek

Meer informatie