De studie geneeskunde biedt je de brede basale kennis die een arts nodig heeft. Je leert alles over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid, zowel in theorie als in de praktijk.

In de studie geneeskunde leer je als een arts te redeneren en problemen op te lossen. Je krijgt training in zogenoemde medisch-technische vaardigheden als bloeddruk meten, verband aanleggen en bloedprikken. Daarnaast leer je de ontwikkeling in het medisch(-biologisch) onderzoek te volgen en er op in te spelen. Bij geneeskunde staat de patiënt met zijn ziekte centraal. Daarom krijg je trainingen in communicatieve vaardigheden, zodat je in staat bent goede gesprekken met patiënten te voeren en samen te werken met andere hulpverleners.

De studie duurt zes jaar, onderverdeeld in drie jaar bachelor en drie jaar master. Als je beide fasen met succes hebt afgerond, dan ben je basisarts. In de eerste twee jaar van de bachelor krijg je meteen al een oriëntatie op het beroep van arts en de gezondheidszorg. Daarna doe je kennis op over onder andere de thema's hart- en vaatstelsel, zintuigen, hersenen en beweging en infectie en afweer. Het tweede jaar sluit je af met keuzeonderwijs. Vanaf het derde jaar bestaat het programma uit een combinatie van co-schappen, thematisch blokonderwijs, een inleiding in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in thema's als recht en ethiek.


program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instellingUniversiteit Utrecht
faculteitfaculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht
locatieUtrecht
diplomaGeneeskunde
titel/graadBSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur3 jaar
# credits180 EC
maximum aantal plaatsen: 304
heeft een honours programma
crohocode56551


studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

klik op een voorlichting voor meer informatie over tijd en locatie:

 • Meeloopdagen zijn bedoeld voor 5- of 6-vwo'ers die een open dag hebben bezocht en die serieus overwegen Informatiekunde in Utrecht te gaan studeren.

  Universiteit UtrechtUithof, Utrecht
 • toon alle 4 evenementen

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programma

honours programme "Honnoursprogramma"

Dit programma is gericht op verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden. Een belangrijk element hiervan is het doen van onderzoek.
Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet
onderwijsvormenwerkcollege, hoorcollege, werkgroep, practicum, zelfstudie
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 38 EC in de eerste 12 maanden


accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijsvormen
onderwijsvormen
Meet the expert bijeenkomst (MTE) MTE's zijn een aanvulling op de werkgroepen. Zij bieden studenten de mogelijkheid om vragen te stellen aan inhoudsdeskundige docenten.
Interactief college (IC) dit is een werkvorm waarin 4 o 6 groepen (48 - 84 studenten) tegelijk onderwijs krijgen van een docent. In deze werkvorm is meer interactie met de studenten mogelijk dan bij het hoorcollege.
curriculum
curriculum
Naast de blokken in jaar 1 volg je in het eerste jaar ook praktisch en klinisch lijnonderwijs. Na de zes verplichte blokken in jaar 2 volgt een periode waarin je twee keuzecursussen volgt. In jaar 3 loop je naast de theorieblokken en het lijnonderwijs twee coschappen.
Bindend studieadvies. De student moet in het eerste jaar 44 studiepunten halen van de in totaal 60 te behalen studiepunten uit jaar 1. Een negatief studieadvies leidt tot uitsluiting van de opleiding geneeskunde voor 4 jaar.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
wettelijk tarief : €
instellingstarief : €
niet-EU/EER studenten : €
1 september 2017
wettelijk tarief : €
instellingstarief : €
niet-EU/EER studenten : €
toelating

toelaatbare profielen

vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
12,

toelatingseisen

instaptoetsSchriftelijke kennis- en communicatietoets tijdens selectiedag.
cijfergemiddeldeVoldoe je aan de ingangseisen en heb je een vwo-eindexamengemiddelde van 8 of hoger, dan kun je rechtstreeks worden toegelaten. Anders moet je meedoen aan de gewogen loting.
motivatiebriefDe motivatiebrief is een document waarin je antwoord geeft op een aantal door ons gestelde motivatievragen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
Bachelorfase jaar 3
* Acute gnk * Acute chirurgie & peri-oper.zorg * Infectie en afweer 2 * Gezonde & zieke cellen 3 * Architectuur Klin Wetensch Onderz * Cosch Interne geneesk 1 & Chirurgie 1 * Medical Humanities 1 & 2
* Zintuigen, hersenen & beweging 2 * Gezonde & zieke cellen 2 * Circulatie 3 * Stofwisseling 2 * Zintuigen, hersenen & beweging 3 * Groei & ontwikkeling * Twee keuzecursussen
* Startblok Bachelor * Gezonde en zieke cellen 1 * Stofwisseling 1 * Zintuigen, hersenen en beweging 1 * Circulatie 1 * Infectie en afweer 1 * Regulatie en integratie * Circulatie 2
Het eerste jaar begint met een oriëntatie op de opleiding, de gezondheidszorg en het beroep van arts. Daarna volgen zeven blokken waarin je brede basiskennis opdoet over het menselijk lichaam. De blokken zijn thematisch. Parallel hieraan volg je Klinisch en Praktisch lijnonderwijs. Je leert als een arts redeneren en problemen oplossen. Bij het Praktisch lijnonderwijs krijg je training o.a. in
het doen van lichamelijk onderzoek, en in
communiceren en zorgvuldig omgaan met patiënten.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Geneeskunde in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Geneeskunde bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

specialisaties

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2014
# 1e jaars

% vrouw
 • bij de opleiding geneeskunde in Utrecht loop je al twee coschappen in jaar 3 van de bachelorfase.
 • de keuzevrijheid aan het eind van jaar 2; je kunt dan tien weken besteden aan cursussen buiten de eigen opleiding.

Geneeskunde in Rotterdam biedt:
 • een uitgebreid tutorsysteem om je eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
 • studeren in het internationaal gerenommeerde Erasmus MC;
 • alle faciliteiten en beleving van de studentenstad Rotterdam;
 • vijf officieel geaccrediteerde, unieke Research masteropleidingen;
 • uitgebreide mogelijkheden om in het buitenland te studeren.

specialisaties:
 • Junior Scientific Masterclass (JSM)
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

specialisaties:
 • Junior Scientific Masterclass
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

specialisaties:
 • Junior Scientific Masterclass
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

specialisaties:
 • Junior Scientific Masterclass (JSM)
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

specialisaties:
 • Junior Scientific Masterclass
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:een probleemgestuurd programma waarin de patient en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.

specialisaties:
 • Radboud Honours Programme Medical Sciences
De opleiding geneeskunde in Nijmegen onderscheidt zich op meerdere terreinen. Zo kent Nijmegen een grote variatie aan studeeractiviteiten en onderwijsvormen, met als didactisch uitgangspunt 'leren door volwassenen'. Andere kenmerken zijn: doorlopende leerlijnen, langerlopende projecten, veel keuzevrijheid, een herkenbare rol van patiënten in onderwijs en toetsing en een sterke verwevenheid tussen geneeskunde en biomedische wetenschappen.

De opleiding is opgezet rond het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Het vaardigheidsonderwijs en de onderwijsgroepen behandelen steeds eenzelfde thema. De kennis die je opdoet in de onderwijsgroepen pas je dus meteen toe in het vaardigheidsonderwijs.

 • Decentrale selectie;
 • Opgeleid in het AMC: de medische faculteit is in het AMC;
 • Onderwijs vanuit klinisch perspectief;
 • Medeverantwoordelijk voor kwaliteit;
 • Internationaal;
 • Amsterdam.

 • Vanaf dag één al contact met patiënten
 • Veel praktijk in de opleiding
 • Veel mogelijkheden voor buitenlandse stages
 • Voor iedereen persoonlijke aandacht

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.63.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 298 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Vergelijking met andere aanbieders

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

From molecule to gene, to cell and organ, to individuals and entire populations: in this programme you explore the relationship between human beings and their environment at the molecular level.
Ranked as a top ten player by the FT for Masters in Management and with the Netherlands' widest selection of MSc programmes, Rotterdam School of Management, Erasmus University equips you for business.
Patient care and clinical research: what a combination. Learn both how to produce the best diagnoses and provide the best treatment, and get ready for a dual career as a clinician and a researcher.
Cognitive Neuroscience is designed to unravel the way human brain works by exploring the cognitive and neural basis for mental functions such as perception, action, language, attention and memory.
This programme focuses on interdisciplinary research in the field of innovation and usage of drugs, for example vaccines, gene therapeutics, medical nutrition and antibodies.
Het masterprogramma epidemiology gaat over toegepast (bio)medisch onderzoek en menselijke of veterinaire medicijnen op het gebied van de verspreiding van gezondheid en ziekteverschijnselen.
Epidemiology focuses on the occurrence, the distribution and the determinants of health and disease, and on the methods that can be used to study these phenomena.
This unique programme gives you the skills needed to look across borders and learn from practices in public health and healthcare elsewhere.
De master bereidt je verder voor op het uitoefenen van het beroep arts.
In deze master ontwikkel je je via coschappen van een starter tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Je medische kennis, vaardigheden en professioneel gedrag demonstreer je in de praktijk.
This programme emphasises the international dimensions of health and disease. It captures the need to work together to tackle health inequalities to improve health around the world.
This innovative Research Master's offers you a research approach to global health that spans a range of disciplines and encompasses a systems-based perspective.
This programme revolves around developing, evaluating and promoting health interventions at the individual, community and policy levels.
In the Master's program in Health Sciences, you will learn to analyze the various factors that contribute to health and diseases. You will look at health problems at micro-, meso- and macro-level.
This programmes aims to educate healtcare professionals who can initiate, develop and manage healthcare innovations.
The Master's programme in History and Philosophy of Science offers a unique opportunity to study the foundations, practice and culture of science from historical and philosophical perspectives.
This programme covers all aspects of the relationship between physical activity and health in healthy individuals, patients and professional athletes.
Bring yourself to the forefront of developments in biomedical science. Work with acclaimed research groups, do extensive research, and write up a thesis.
This programme - the only one of its kind in the Netherlands - is educating you to design, conduct and evaluate top-quality, interdisciplinary research related to health sciences and healthcare.
This programme focuses on health and wellbeing throughout employees' entire careers. You look not just at problems but also at wellbeing, engagement and productivity.
Wat maakt zorg tot goede zorg? In de master Zorgethiek en Beleid maak je grondig kennis met de zorgethiek en met zelfreflectie op verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief.

Contact

 • studievoorlichting@uu.nl
  030 2532670
  Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
 • Communicatieadviseur

  Maureen Kleijwegt
  m.kleijwegt@umcutrecht.nl
  088-7553455