instellingUniversiteit Utrecht
faculteitfaculteit Geneeskunde / Universitair Medisch Centrum Utrecht
locatieUtrecht
diplomaGeneeskunde
titel/graadBSc
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur3 jaar
# credits180 EC
numerus fixus304
crohocode56551


Geneeskunde

De studie geneeskunde biedt je de brede basale kennis die een arts nodig heeft. Je leert alles over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid, zowel in theorie als in de praktijk.

In de studie geneeskunde leer je als een arts te redeneren en problemen op te lossen. Je krijgt training in zogenoemde medisch-technische vaardigheden als bloeddruk meten, verband aanleggen en bloedprikken. Daarnaast leer je de ontwikkeling in het medisch(-biologisch) onderzoek te volgen en er op in te spelen. Bij geneeskunde staat de patiënt met zijn ziekte centraal. Daarom krijg je trainingen in communicatieve vaardigheden, zodat je in staat bent goede gesprekken met patiënten te voeren en samen te werken met andere hulpverleners.

De studie duurt zes jaar, onderverdeeld in drie jaar bachelor en drie jaar master. Als je beide fasen met succes hebt afgerond, dan ben je basisarts. In de eerste twee jaar van de bachelor krijg je meteen al een oriëntatie op het beroep van arts en de gezondheidszorg. Daarna doe je kennis op over onder andere de thema's hart- en vaatstelsel, zintuigen, hersenen en beweging en infectie en afweer. Het tweede jaar sluit je af met keuzeonderwijs. Vanaf het derde jaar bestaat het programma uit een combinatie van co-schappen, thematisch blokonderwijs, een inleiding in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in thema's als recht en ethiek.

contact


  • studievoorlichting@uu.nl
    030 2532670
    Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht
matching Universiteit Utrecht


Studenten & Studentenleven


op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

981 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
245 eerstejaars gestart in 2013
72% daarvan is vrouw
30152 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 38 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet
onderwijsvormenwerkcollege, hoorcollege, werkgroep, practicum, zelfstudie
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

onderwijsvormen

Meet the expert bijeenkomst (MTE) MTE's zijn een aanvulling op de werkgroepen. Zij bieden studenten de mogelijkheid om vragen te stellen aan inhoudsdeskundige docenten.
Interactief college (IC) dit is een werkvorm waarin 4 o 6 groepen (48 - 84 studenten) tegelijk onderwijs krijgen van een docent. In deze werkvorm is meer interactie met de studenten mogelijk dan bij het hoorcollege.

curriculum

Naast de blokken in jaar 1 volg je in het eerste jaar ook praktisch en klinisch lijnonderwijs. Na de zes verplichte blokken in jaar 2 volgt een periode waarin je twee keuzecursussen volgt. In jaar 3 loop je naast de theorieblokken en het lijnonderwijs twee coschappen.
Bindend studieadvies. De student moet in het eerste jaar 44 studiepunten halen van de in totaal 60 te behalen studiepunten uit jaar 1. Een negatief studieadvies leidt tot uitsluiting van de opleiding geneeskunde voor 4 jaar.
bron: Universiteit Utrecht
Een Honours Programme is een aanvullend programma voor gemotiveerde en talentvolle studenten.

Er wordt extra inzet van de student verwacht bovenop de reguliere studielast. Studenten worden voor het programma geselecteerd op basis van behaalde studieresultaten en motivatie.

honours programme "Honnoursprogramma"

Dit programma is gericht op verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden. Een belangrijk element hiervan is het doen van onderzoek.bron: Universiteit Utrecht

vakkenrooster

periode
+ Bachelorfase jaar 3
+ Bachelorfase jaar 2
+ Bachelorfase jaar 1
Het eerste jaar begint met een oriëntatie op de opleiding, de gezondheidszorg en het beroep van arts. Daarna volgen zeven blokken waarin je brede basiskennis opdoet over het menselijk lichaam. De blokken zijn thematisch. Parallel hieraan volg je Klinisch en Praktisch lijnonderwijs. Je leert als een arts redeneren en problemen oplossen. Bij het Praktisch lijnonderwijs krijg je training o.a. in
het doen van lichamelijk onderzoek, en in
communiceren en zorgvuldig omgaan met patiënten.
bron: Universiteit Utrecht

Toelating en kosten

Numerus fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus; er is plaats voor maximaal 304 nieuwe studenten.

Er is sprake van een decentrale selectie; de instelling kiest studenten uit op basis van zelf-bepaalde criteria.

meer over numerus fixus..

Startmomenten

1 september 2016deadline aanmelding : 1 januari 1970 ()


toelaatbare profielen

vwo N&Gnatuurkunde
vwo N&Tbiologie
12,


toelatingseisen

instaptoetsSchriftelijke kennis- en communicatietoets tijdens selectiedag.
cijfergemiddeldeVoldoe je aan de ingangseisen en heb je een vwo-eindexamengemiddelde van 8 of hoger, dan kun je rechtstreeks worden toegelaten. Anders moet je meedoen aan de gewogen loting.
motivatiebriefDe motivatiebrief is een document waarin je antwoord geeft op een aantal door ons gestelde motivatievragen.


bron: Universiteit Utrecht

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

  • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
  • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
  • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1951
voltijd   instellingstarief € 11180
voltijd   niet-EU/EER studenten € 11180


bron: Universiteit Utrecht
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

339kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Utrecht zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1312 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

- bij de opleiding geneeskunde in Utrecht loop je al twee coschappen in jaar 3 van de bachelorfase.
  • de keuzevrijheid aan het eind van jaar 2; je kunt dan tien weken besteden aan cursussen buiten de eigen opleiding.

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 298 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 298 respondenten van deze opleiding
- 2903 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Geneeskunde opleidingen

Na deze studie
arbeidskansen

Na het behalen van een aansluitende master:

€ 3043gemiddeld bruto maandloon
87%kans op een vaste baan
78%kans op een voltijd baan
78%kans op een baan op niveau
80%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
87%is tevreden over de studiekeuze


bron: arbeidsmonitor 2011

beroepsperspectievenenkele mogelijke beroepen na behalen van een vervolgmaster:


bron: CBS
Er zijn 26 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Behavioural and Cognitive Neurosciences
aanv. eisenRUG
Biomedical Engineering
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Biomedical Science
60 EC pre-masterRadboud Universiteit
Biomedical Sciences
Maastricht University
Business Administration
aanv. eisenErasmus Universiteit
Clinical and Psychosocial Epidemiology
aanv. eisenRUG
Cognitive Neuroscience
aanv. eisenRadboud Universiteit
Drug Innovation
Universiteit Utrecht
Epidemiology
Universiteit Utrecht
Maastricht University
European Public Health
Maastricht University
Geneeskunde
Universiteit Utrecht
aanv. eisenUniversiteit Leiden
Global Health
Maastricht University
Global Health (Research Master)
aanv. eisenVU
Health Education and Promotion
Maastricht University
Health Sciences
aanv. eisenVU
Healthcare Policy, Innovation and Management
Maastricht University
History and Philosophy of Science
Universiteit Utrecht
Human Movement Sciences
Maastricht University
Medical Engineering
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Molecular Medicine
aanv. eisenErasmus Universiteit
Regenerative Medicine and Technology
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Research Master in Health Sciences
Maastricht University
Work, Health and Career
Maastricht University
Zorgethiek en Beleid
Universiteit voor Humanistiek

Meer informatie