Komen de wijzen uit het Oosten? Hoe ging het eraan toe in het oude Rome? Met de studie Oudheidkunde ga je terug in de tijd en ontdek je de oudheid via taal, cultuur en archeologie

Studeer je Oudheidkunde, dan houd je je bezig met de geschiedenis en cultuur van het Middellandse Zeegebied en aangrenzende gebieden (West-Europa, het Midden-Oosten) vanaf ongeveer 3000 voor Christus tot 600 na Christus. Centraal staan de beschavingen van de Grieken, Romeinen en Mesopotamiërs, maar er is ook aandacht voor andere volken, zoals Bataven, Galliërs, Israëlieten en Egyptenaren. Je benadert de oudheid vanuit verschillende invalshoeken: Archeologie, Griekse en Latijnse taal en cultuur, oude geschiedenis en talen en culturen van het oude Nabije Oosten. De opleiding is breed, maar je gaat ook diep: je leert een cultuur natuurlijk het beste kennen als je er van meer kanten naar kijkt en niet alleen een aspect bestudeert.
De opleiding Oudheidkunde kent een tweemajorensysteem. Als student Oudheidkunde kies je altijd een combinatie van twee hoofdvakken. Als je ben afgestudeerd, kun je overal terecht waar academische vaardigheden en kennis van de oudheid van pas komen. Denk daarbij aan functies als archivaris of redacteur bij een uitgeverij. Maar natuurlijk kun je ook aan de slag als onderzoeker of als leraar op een middelbare school.


program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instellingVrije Universiteit Amsterdam
faculteitGeesteswetenschappen
locatieAmsterdam
diplomaOudheidkunde
titel/graadBA
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur3 jaar
# credits180 EC
crohocode56704

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

 • July 11-15, 2016 Tinbergen Institute organizes an exciting interdisciplinary summer school: 'Introduction in Genome-Wide Data Analysis'. The course will take place in Amsterdam, The Netherlands. The summer school is taught by Philipp Koellinger and Niels Rietveld, two leading experts in the field.

  Vrije Universiteit AmsterdamDe Boelelaan 1105, Amsterdam

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet
onderwijsvormen
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden
 • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 24 maanden


accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveaugoed
samenhang programmagoed
studielastvoldoende
kwaliteit personeelgoed
kwantiteit personeelvoldoende
materiële voorzieningengoed
studiebegeleidingvoldoende
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
deadline aanmelding 1 mei 2016
wettelijk tarief : € 1984
instellingstarief : € 7500
niet-EU/EER studenten : € 7500
1 september 2017
deadline aanmelding 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelaatbare profielen

vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-propedeusetoelaatbaar
studiekeuzecheck
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier

Kijk voor meer informatie op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/opleidingenoverzicht/l-p/oudheidkunde/vu-matching/index.asp

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Oudheidkunde in Amsterdam

bron: Nibud
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.4
inhoud3.83.8
docenten4.14.1
studiefaciliteiten3.33.3
studielast44.0
studiebegeleiding0.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.

Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

The Master's specialisation Eternal Rome focuses on Rome and offers an in-depth examination both of the city of Rome and its role as the capital of the Roman Empire.

Contact

 • studievoorlichting

  studeren@vu.nl
  (020) 598 5000
  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam