Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
Experience Erasmus University College
Erasmus Universiteit Rotterdam
Open Dag
Rijksuniversiteit Groningen
Bachelordag
Vrije Universiteit Amsterdam
Open Dag Stenden Groningen
Stenden Hogeschool
Bachelor Open dag Tilburg University
Tilburg University
Bachelor Open Dag
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bachelorvoorlichting Bachelor Theologie joint degree PThU-VU Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit
Bachelor Open Dag
Maastricht University
Open Dag
Universiteit Leiden
Bachelor open dag
Universiteit Utrecht